Dakloos

Bij de dagopvang kunnen daklozen, thuislozen en andere sociaal kwetsbare inwoners overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffie drinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Bijvoorbeeld een postadres aanvragen of het aanvragen van een uitkering. Of voor hulp bij schulden, het regelen van een medische behandeling of het zoeken van een woonplek.

Nachtopvang is onderdak voor 1 nacht of voor een paar nachten.

Dagopvang en nachtopvang wordt door de gemeente Haarlem (als centrumgemeente) georganiseerd via de Brede Centrale Toegang (BCT). Zij geven advies, informatie en hulp aan dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen.

Brede Centrale Toegang

De BCT is een loket voor meerderjarige dak- en thuislozen. U kunt naar de BCT komen als u een verwijzing heeft van de gemeente Haarlemmermeer. Het Meer-team en de afdeling Sociale Dienstverlening geven door dat u naar de BCT komt.
Open van maandag - vrijdag van 9:00 - 12:00 uur voor intakes. Tot 12:30 uur is de BCT open voor vragen aan de balie.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 10 - 12
2011 VM Haarlem

Telefoonnummer
023 511 44 77

Gemeente Haarlemmermeer - dakloos of thuisloos

Bent u dakloos of dreigt u dit te worden? De gemeente biedt ondersteuning.


De opvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Dagopvang en nachtopvang wordt door de gemeente Haarlem (als centrumgemeente) georganiseerd via de Brede Centrale Toegang (BCT). Zij geven advies, informatie en hulp aan dak- en thuislozen en andere sociaal kwetsbare mensen.

Brede Centrale Toegang

De BCT is een loket voor meerderjarige dak- en thuislozen. U kunt naar de BCT komen als u een verwijzing heeft van de gemeente Haarlemmermeer. Het Meer-team en de afdeling Sociale Dienstverlening geven door dat u naar de BCT komt.
Open van maandag - vrijdag van 9:00 - 12:00 uur voor intakes. Tot 12:30 uur is de BCT open voor vragen aan de balie.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 10 - 12
2011 VM Haarlem

Telefoonnummer
023 511 44 77

Gemeente Haarlemmermeer - dakloos of thuisloos

Bent u dakloos of dreigt u dit te worden? De gemeente biedt ondersteuning.