Overlijden en rouw

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Soelaas (onderdeel van Prezens), Expertisecentrum Verlies & Veerkracht, biedt begeleiding bij het overlijden van een dierbare en bij ander ingrijpend verlies. De begeleiding is gericht op het verkrijgen van inzicht in en handvatten voor het rouwproces en het vergroten van veerkracht, balans en grip.

Soelaas biedt de mogelijkheid van drie gesprekken zonder verwijzing of kosten.

Daarnaast zijn er ondersteuningsmogelijkheden in specifieke groepen zoals Jongeren in Rouw (12-19 jaar) en de groep voor kinderen die een dierbare hebben verloren KERS-groep (7-12 jaar).


De websites Voor Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Soelaas (onderdeel van Prezens), Expertisecentrum Verlies & Veerkracht, biedt begeleiding bij het overlijden van een dierbare en bij ander ingrijpend verlies. De begeleiding is gericht op het verkrijgen van inzicht in en handvatten voor het rouwproces en het vergroten van veerkracht, balans en grip.

Soelaas biedt de mogelijkheid van drie gesprekken zonder verwijzing of kosten.

Daarnaast zijn er ondersteuningsmogelijkheden in specifieke groepen zoals de ondersteuningsgroep voor nabestaanden na zelfdoding en de groep voor mensen die met familieleden hebben gebroken.

Humanitas - Rouwverwerking

Bij Humanitas krijgt u hulp bij rouwverwerking. Dit gaat via individuele gesprekken met een vrijwilliger. U heeft een jaar lang met enige regelmaat een gesprek. Het aantal en de frequentie kunnen verschillen. Dit hangt af van uw behoefte.

Telefoonnummer
06 46 77 05 72


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Of neem contact op met de sociaal raadslieden van Meerwaarde.

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Telefoonnummer
023 569 88 88

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw


Bent u ongeneeslijk ziek? Of is een naaste van u ongeneeslijk ziek? Een hospice biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Ook zijn er diverse inloophuizen en wijkzorg waar u terecht kunt voor informatie en advies.

Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Op de website Over palliatieve zorg ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Over palliatieve zorg