Verslaving

Als uw kind gebruikt, gamet of gokt, dan hoeft dat niet altijd reden voor paniek te zijn. Het kan zijn dat er sprake is van experimenteergedrag. Uw zoon of dochter heeft een keer iets uitgeprobeerd en kan waarschijnlijk stoppen met het gebruik/gedrag of het gebruik/gedrag zo aanpassen dat de risico’s beperkt zijn.

Enkele tips:

Probeer kalm te blijven. Als uw kind een keer gebruikt heeft of te lang gamet of gokt, betekent niet altijd dat uw kind verslaafd is.

Probeer een open gesprek te behouden. Veroordeel niet. Dit blokkeert de communicatie met uw kind.

Probeer eerst te luisteren wat het gebruik of gamen/gokken voor uw kind betekent voordat u uw mening erover geeft. Vraag ook naar de motieven en voordelen van gebruik of het gamen/gokken. Dit haalt een beetje de druk van het gesprek af. Praat ook over de nadelen en mogelijke (toekomstige) risico’s van gebruik.

Bespreek met uw kind wat het verschil tussen gebruik en misbruik of tussen leuk gamen en problematisch gamen Wat vind uw kind hier zelf van? Wanneer vindt u het misbruik? Waar ligt de grens?

Maak duidelijke afspraken over het gebruik of gamen/gokken.

Vergroot het zelfvertrouwen van uw kind. Kinderen met veel zelfvertrouwen lopen minder risico alcohol of drugs problematisch te gaan gebruiken of om overmatig te gaan gamen/gokken.

Heeft u vragen over alcohol- of drugsgebruik? Of over gamen? U kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties. Zowel voor uzelf als voor een familielid. Ook zijn er organisaties die lotgenotencontact en hulp om een (beginnende) verslaving te voorkomen bieden.
Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag of telefonisch advies krijgen.

Praten met uw kind

Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.

Website
www.helderopvoeden.nl/pratenmetuwkind

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Onafhankelijk en gratis advies voor ouders en professionals.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.cjghaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@cjghaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
023 554 15 88

Altra schoolcoaches

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. Altra werkt vanuit een neutrale levensbeschouwing, waarbij keuzevrijheid centraal staat. Ze hebben de onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor ondersteunen ze vanuit één samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam
Website
www.altra.nl
E-mailadres
info@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 33

Stichting Zelfhelp Nederland

(Anoniem) lotgenotencontact voor mensen die zelfstandig van hun alcohol-, drugs- of gameverslaving af willen komen.

Zelfhelpgroep Haarlemmermeer is momenteel gevestigd op een ander adres, maar mogelijk is dat tijdelijk. Zie voor actuele contactgegevens de website www.zelfhelp.nl.

Postadres
Pieter Calandlaan 317
Website
www.zelfhelp.nl
E-mailadres
info@zelfhelp.nl
Telefoonnummer
0800 020 05 96

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

JGZ stimuleert en ondersteunt kinderen en ouders/verzorgers bij het opgroeien en signaleert eventuele problemen. Dit doet JGZ door het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding aan ouders en kinderen. Dit voeren wij uit tijdens consulten op het consultatiebureau en contactmomenten in de schoolperiode.
Tijdens de contactmomenten wordt de ontwikkeling gevolgd, vaccinaties gegeven, vragen beantwoord en adviezen over gezond opgroeien gegeven.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Website
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
E-mailadres
frontofficejgz@vrk.nl
Telefoonnummer
023 789 17 77

Brijder Jeugd - verslavingszorg

Locatie CJG.

Verslavingszorg voor jongeren uit Noord- en Zuid-Holland van 12 tot 23 jaar. Brijder geeft advies, organiseert oudercursussen en biedt informatie over alcohol, drugs, tabak en gamen.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.brijderjeugd.nl
E-mailadres
jeugd@brijder.nl
Telefoonnummer
088 358 29 40

Help! Mijn dierbare is verslaafd

Website
www.helpmijndierbareisverslaafd.nl

Heeft u vragen over alcohol- of drugsgebruik? Of over gamen? U kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties. Zowel voor uzelf als voor een familielid. Ook zijn er organisaties die lotgenotencontact en hulp om een (beginnende) verslaving te voorkomen bieden.

Brijder Web - verslavingszorg

Verslavingszorg voor iedereen met een verslaving, zoals een alcohol-, drugs, game- of seksverslaving. U bepaalt samen hoe de behandeling eruit komt te zien. 

Bezoekadres
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
Website
www.brijder.nl/brijderweb/haarlemmermeer
E-mailadres
brijderwebhaarlemmermeer@brijder.nl
Telefoonnummer
085 208 62 90

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Onafhankelijk en gratis advies voor ouders en professionals.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.cjghaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@cjghaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
023 554 15 88

GGD Kennemerland

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) signaleert en voorkomt risico's voor de gezondheid en bevordert de gezondheid van alle inwoners van Kennemerland.

Bezoekadres
Zijlweg 200
2015CK Haarlem
Postadres
Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Website
www.ggdkennemerland.nl/contact-en-adressen
E-mailadres
info@ggdkennemerland.nl
Telefoonnummer
023 515 95 00

Brijder Kliniek Hoofddorp - verslavingszorg

Hulp bij het voorkomen en behandelen van verschillende soorten verslavingen. In de kliniek kunt u ontgiften (detox). Tijdens de opname bestaat de mogelijkheid tot  psychologisch onderzoek of psychiatrische diagnostiek. Na opname volgt meestal een ambulante behandeling.

Iedere school in Haarlemmermeer heeft een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolcoach en leerplichtambtenaar. Zij mogen, in overleg met opvoeders en school, direct specialistische hulp inschakelen. Zit uw kind niet in gemeente Haarlemmermeer op school? Ga dan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U kunt ook altijd terecht bij uw huisarts.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
Website
www.brijder.nl/verslavingszorg-hoofddorp-kliniek
Telefoonnummer
088 358 35 10

Altra schoolcoaches

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. Altra werkt vanuit een neutrale levensbeschouwing, waarbij keuzevrijheid centraal staat. Ze hebben de onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor ondersteunen ze vanuit één samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam
Website
www.altra.nl
E-mailadres
info@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 33

Stichting Zelfhelp Nederland

(Anoniem) lotgenotencontact voor mensen die zelfstandig van hun alcohol-, drugs- of gameverslaving af willen komen.

Zelfhelpgroep Haarlemmermeer is momenteel gevestigd op een ander adres, maar mogelijk is dat tijdelijk. Zie voor actuele contactgegevens de website www.zelfhelp.nl.

Postadres
Pieter Calandlaan 317
Website
www.zelfhelp.nl
E-mailadres
info@zelfhelp.nl
Telefoonnummer
0800 020 05 96

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

JGZ stimuleert en ondersteunt kinderen en ouders/verzorgers bij het opgroeien en signaleert eventuele problemen. Dit doet JGZ door het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding aan ouders en kinderen. Dit voeren wij uit tijdens consulten op het consultatiebureau en contactmomenten in de schoolperiode.
Tijdens de contactmomenten wordt de ontwikkeling gevolgd, vaccinaties gegeven, vragen beantwoord en adviezen over gezond opgroeien gegeven.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Website
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
E-mailadres
frontofficejgz@vrk.nl
Telefoonnummer
023 789 17 77

Brijder Jeugd - verslavingszorg

Locatie CJG.

Verslavingszorg voor jongeren uit Noord- en Zuid-Holland van 12 tot 23 jaar. Brijder geeft advies, organiseert oudercursussen en biedt informatie over alcohol, drugs, tabak en gamen.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.brijderjeugd.nl
E-mailadres
jeugd@brijder.nl
Telefoonnummer
088 358 29 40

Fivoor - GGZ Reclassering Haarlem

De kans op recidive beperken, dat is waar GGZ Reclassering zich voor inzet. Diegene die in aanraking met justitie zijn gekomen of dreigen te komen en tevens een geestelijk probleem hebben, kunnen bij onze afdeling GGZ Reclassering terecht. Zowel voor psychiatrische als verslavingsproblemen.

Oplegging door justitie

Er is een delict gepleegd en de officier van justitie of een rechter-commissaris wil meer informatie over de situatie of de omstandigheden van de cliënt waaronder het delict is gepleegd. Dan geven ze GGZ Reclassering de opdracht een advies hierover uit te brengen. Dit advies geeft antwoord op de vraag hoe een volgend delict kan worden voorkomen. GGZ Reclassering fungeert hierin als belangrijke schakel tussen de cliënt en justitie.

 

Bezoekadres
Zijlweg 148C
2015 BJ Haarlem
Website
www.fivoor.nl
E-mailadres
ggzreclassering.haarlem@fivoor.nl
Telefoonnummer
088 357 94 84

Het is belangrijk om het eerste gebruik zo lang mogelijk uit te stellen. Hierbij geldt; hoe later, hoe beter. Kinderen die vroeger beginnen met roken, drinken, drugs, gamen of gokken hebben namelijk een grotere kans om later problemen te ontwikkelen.

U kunt het beste:

  • Duidelijke regels stellen. Bijvoorbeeld: voor je 18e niet roken en drinken of per schooldag maximaal een uur gamen.
  • Zorgen dat u als ouder goed geïnformeerd bent. Bekijk de informatie over middelen.
  • Uw kind nee leren zeggen. Leer uw kind zelfstandig eigen keuzes maken en ideeën vormen over dingen als vriendschap, alcohol, drugs en gamen.
  • Zelf het goede voorbeeld geven.
  • Contact houden met uw kind. Blijf op de hoogte van wat er allemaal speelt en met wie uw kind allemaal omgaat. Wees geïnteresseerd, luister actief. Op de website Praten met u kind staat informatie voor ouders. Bijvoorbeeld over roken, alcohol, blowen en gamen. U vindt er ook tips om er met uw kind over te praten.
  • Of bel het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer, Altra of Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. voor uitleg en advies.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Onafhankelijk en gratis advies voor ouders en professionals.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.cjghaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@cjghaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
023 554 15 88

Stichting Zelfhelp Nederland

(Anoniem) lotgenotencontact voor mensen die zelfstandig van hun alcohol-, drugs- of gameverslaving af willen komen.

Zelfhelpgroep Haarlemmermeer is momenteel gevestigd op een ander adres, maar mogelijk is dat tijdelijk. Zie voor actuele contactgegevens de website www.zelfhelp.nl.

Postadres
Pieter Calandlaan 317
Website
www.zelfhelp.nl
E-mailadres
info@zelfhelp.nl
Telefoonnummer
0800 020 05 96

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

JGZ stimuleert en ondersteunt kinderen en ouders/verzorgers bij het opgroeien en signaleert eventuele problemen. Dit doet JGZ door het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding aan ouders en kinderen. Dit voeren wij uit tijdens consulten op het consultatiebureau en contactmomenten in de schoolperiode.
Tijdens de contactmomenten wordt de ontwikkeling gevolgd, vaccinaties gegeven, vragen beantwoord en adviezen over gezond opgroeien gegeven.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Website
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
E-mailadres
frontofficejgz@vrk.nl
Telefoonnummer
023 789 17 77

Brijder Jeugd - verslavingszorg

Locatie CJG.

Verslavingszorg voor jongeren uit Noord- en Zuid-Holland van 12 tot 23 jaar. Brijder geeft advies, organiseert oudercursussen en biedt informatie over alcohol, drugs, tabak en gamen.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.brijderjeugd.nl
E-mailadres
jeugd@brijder.nl
Telefoonnummer
088 358 29 40

Altra College

Voortgezet speciaal onderwijs.

Bezoekadres
Van Den Berghlaan 130
2132 AV Hoofddorp
Website
www.altra.nl/haarlemmermeer
E-mailadres
ac.haarlemmermeer@altra.nl
Telefoonnummer
023 555 39 72

Praten met uw kind

Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.

Website
www.helderopvoeden.nl/pratenmetuwkind