Scheiden

In het leven van een kind verandert veel na een scheiding. Gaat u scheiden? Dan kunt u bij verschillende instanties terecht voor hulp hoe u uw kind kunt begeleiden bij een scheiding.

U moet samen met uw ex-partner een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over waar uw kind gaat wonen en hoe u samen de zorg en opvoeding regelt. Ook wordt in het ouderschapsplan een omgangsregeling vastgelegd. U en uw ex-partner moeten zich hieraan houden. En er staan afspraken in over hoe u elkaar informeert. Bijvoorbeeld over belangrijke zaken van uw kind. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Na de scheiding moet u samen de kosten voor de zorg en opvoeding betalen. Deze kosten heten alimentatie. Hoe hoog deze kosten zijn en wie aan wie betaalt, komt ook in het ouderschapsplan te staan. Lees meer over kinderalimentatie op de website van het Nibud.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Website
www.kindertelefoon.nl
Telefoonnummer
0800 04 32

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Onafhankelijk en gratis advies voor ouders en professionals.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
Website
www.cjghaarlemmermeer.nl
E-mailadres
info@cjghaarlemmermeer.nl
Telefoonnummer
023 554 15 88

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Organisatie voor de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen.

Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen.

Gezinnen worden aangemeld via de beschermingstafel, door de Raad voor de Kinderbescherming of via de rechtbank.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Postadres
Postbus 69168
1060 CG Amsterdam
Website
www.jeugdbescherming.nl
E-mailadres
info@jeugdbescherming.nl
Telefoonnummer
020 487 82 22

MOC 't Kabouterhuis

Medisch Orthopedagogisch Centrum voor hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Kaj Munkweg 2
2131 RW Hoofddorp
Website
www.kabouterhuis.nl
E-mailadres
hoofddorp@kabouterhuis.nl
Telefoonnummer
023 555 44 11

Spirit

Ondersteuning voor kinderen en gezinnen bij opgroeien en opvoeden.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
Postadres
Website
www.levvel.nl
E-mailadres
steljevraag@levvel.nl
Telefoonnummer
020 890 10 00

Villa Pinedo

Ondersteuning, tips en ervaringen uitwisselen voor kinderen van gescheiden ouders.

Website
www.villapinedo.nl
E-mailadres
info@villapinedo.nl

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

JGZ stimuleert en ondersteunt kinderen en ouders/verzorgers bij het opgroeien en signaleert eventuele problemen. Dit doet JGZ door het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding aan ouders en kinderen. Dit voeren wij uit tijdens consulten op het consultatiebureau en contactmomenten in de schoolperiode.
Tijdens de contactmomenten wordt de ontwikkeling gevolgd, vaccinaties gegeven, vragen beantwoord en adviezen over gezond opgroeien gegeven.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

Website
www.ggdkennemerland.nl/jeugd
E-mailadres
frontofficejgz@vrk.nl
Telefoonnummer
023 789 17 77

De Opvoedpoli - Begeleide Omgang

Begeleide omgang met de mogelijkheid tot rapportage aan de kinderrechter.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Website
www.opvoedpoli.nl
E-mailadres
info@opvoedpoli.nl

Altra - Door als ouders

Gescheiden ouders die gezamenlijk in gesprek willen om de communicatie te verbeteren en om goede afspraken te maken over de opvoeding van hun kind(eren). Duur is 5 á 6 gesprekken (binnen 3 maanden) met ouders en 1 gesprek met het kind.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

 

Website
www.altra.nl/door-als-ouders
E-mailadres
contact@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 00

Altra - Ouderschap Blijft

Voor ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding en ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding waarbij het kind geen contact heeft met één van de ouders. De duur is maximaal negen maanden bemiddeling en 5 begeleide omgangsmomenten.

Bemiddeling, begeleide omgang en diagnostiek. Ook alleen bemiddeling mogelijk.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Website
www.altra.nl/ouderschap-blijft
E-mailadres
contact@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 00

MeerWaarde - (Echt)scheidingsspreekuur

Telefonisch aanmelden voor spreekuur (iedere maandag 16.00 - 17.30 uur)

Informatie en advies door een advocaat en sociaal werker, met extra oog voor de positie van kinderen. Voor cliënten die nog geen contact met een advocaat hebben gezocht en informatie zoeken. Ook voor kinderen en betrokkenen.

Bezoekadres
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
Website
www.meerwaarde.nl/relatie-thuissituatie
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde/Spirit - Training !JES

Groepsprogramma's voor kinderen (8-12 jaar) of (12-18 jaar) en hun ouders die gescheiden zijn.

Minimaal 6 jongeren en maximaal 8 jongeren. Extra trainingen (kind/jongere/ouder) bij veel meldingen.

Website
www.meerwaarde.nl/jes
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

Kenter Jeugdhulp - echtscheidingsondersteuning

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Onderzoek en advies

Voor jeugdigen met ernstige ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische problemen tijdens of na een conflictueuze scheiding.

Specialistisch onderzoek van zowel kind- als pedagogische factoren. Psychologisch, pedagogisch, psychiatrisch en contextueel/systeemgericht onderzoek.

Circa 15 uren per cliënt.

 

Behandeling echtscheidingstrauma

 

Kinderen uit de Knel is een door de NJI erkend behandelprogramma voor ouders en kinderen verwikkeld in een ernstig conflictueuze scheiding. Eerdere bemiddeling of begeleiding tussen ouders of van kinderen heeft geen effect gesorteerd.

De oudergroep komt 8 keer, 2 uren bij elkaar. Gelijktijdig vindt de kindergroep plaats.

 

Werken aan ouderschap

Voor ouders die zich voortdurend blijven bezighouden met de opvoeding bij de andere ouder wat bij alle gezinsleden leidt tot stressgerelateerde symptomen. Met de methodiek van L. Cottyn wordt gewerkt aan parallel solo ouderschap. Met één of beide ouders wordt  individueel gewerkt aan het verbeteren van de relatie met de kinderen in de eigen context en het loslaten van de opvoedsituatie bij de andere ouder.

Circa 1,5 uur per gesprek x 15 gesprekken, zowel voor het kind als voor de ouders.

 

Herstel contact kind en uitwonende ouder

Voor gezinnen waarbij de veiligheid van het kind of jongere van 0-18 jaar in het geding is bij een ingewikkelde echtscheiding. De systemische oplossingsgerichte benadering SAFE (Signs of Safety) is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de stem van het kind met als doel om een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen om veiligheid van het kind te waarborgen.

Traject zwaarte 1 (circa 13 weken x 6 uren per week); traject zwaarte 2 (circa 26 weken x 6 uren per week).

 

Begeleiding/behandeling van het kind

Voor jeugdigen met ernstige ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische problemen tijdens of na een conflictueuze scheiding. Multidisciplinaire aanpak met o.a. cognitieve gedragstherapie/ psychotherapie, medicatie, systeembehandeling of ouderbegeleiding, psycho-educatie, schooladvisering, PMT, groepsbehandeling. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals VHT, EMDR, CGT, MDFT, IMH, HYPE.

Gemiddeld circa 3 uren behandeling per jeugdige per week gedurende 6 tot 9 maanden.

Website
www.kenterjeugdhulp.nl
E-mailadres
adviesenaanmelding@kenterjeugdhulp.nl

Eigen Plan

Onafhankelijk clientondersteuning door gesprekken thuis met de coach, gericht op regie over het eigen leven. Eigen Plan kan ingezet worden wanneer u klem zit. Wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, scheiding, schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, na detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Postadres
Postbus 10054
1001 EB Amsterdam
Website
www.eigen-plan.nl
E-mailadres
contact@eigen-plan.nl
Telefoonnummer
06 52 000 360

Uitelkaar.nl

Stelt partners in staat zoveel mogelijk hun scheidingsafspraken zelf in te richten. Partners maken samen stap voor stap een scheidingsplan, dat in balans is en juridisch klopt. Online, in eigen tijd en tempo. Partners krijgen op maat gemaakte adviezen. Een casemanager begeleidt het proces en een advocaat checkt aan het einde of de afspraken evenwichtig zijn en juridisch kloppen.

Website
www.uitelkaar.nl
E-mailadres
info@uitelkaar.nl
Telefoonnummer
085 070 25 00

Villa Pinedo - buddyproject

Voor jeugdigen van 11 tot 23 jaar, die online (beveiligd) ervaringen willen delen met andere jongeren met gescheiden ouders.

Een opgeleide buddy biedt een luisterend oor.

Website
www.villapinedo.nl/buddy

Altra - Ouders werken samen

Ouderschapsbemiddeling voor ouders met een licht verstandelijke beperking

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

E-mailadres
contact@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 00

Omgangshuis - Ouderschapsonderzoek

Onderzoek naar knelpunten in de omgangsregeling met rapport en advies.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

E-mailadres
info@omgangshuis.org
Telefoonnummer
06 30 76 61 21

Omgangshuis - Begeleide omgang

Kortdurende of langdurige begeleiding bij omgang. Max 90 uur per traject.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

E-mailadres
info@omgangshuis.org
Telefoonnummer
06 30 76 61 21

Altra - Samen hier

Begeleiding bij contactherstel na (langdurig) geen contact te hebben gehad door onveiligheid of hoog oplopende strijd. Traject van zes maanden.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

E-mailadres
contact@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 00

Altra - Behandeling van (echt)scheidingstrauma

Behandeling van scheidingstrauma zodat ouder in staat is deel te nemen aan een programma voor scheidingshulpverlening. Traject van 2 maanden, 7 gesprekken.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

E-mailadres
contact@altra.nl
Telefoonnummer
020 555 83 00

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Website
www.rijksoverheid.nl/ouderschapsplan

Nibud - kinderalimentatie

Website
www.nibud.nl/kinderalimentatie

Op de website Rechtwijzer staat veel informatie over alles wat met scheiden te maken heeft. Zoals hoe het zit met uw woning en kinderen.

Betaalt uw ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet? Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) helpt u het geld toch te krijgen. Gaat het om kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een verzoek indienen bij het LBIO. Of het verzoek van de andere ouder ondertekenen.

U kunt ook gratis advies vragen aan het Juridisch Loket.

MeerWaarde - (Echt)scheidingsspreekuur

Telefonisch aanmelden voor spreekuur (iedere maandag 16.00 - 17.30 uur)

Informatie en advies door een advocaat en sociaal werker, met extra oog voor de positie van kinderen. Voor cliënten die nog geen contact met een advocaat hebben gezocht en informatie zoeken. Ook voor kinderen en betrokkenen.

Bezoekadres
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
Website
www.meerwaarde.nl/relatie-thuissituatie
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Website
www.meerwaarde.nl/sociaal-raadslieden
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

Website
www.lbio.nl
Telefoonnummer
010 289 48 90

Juridisch Loket - echtscheiding

Website
www.juridischloket.nl/echtscheiding

Rechtwijzer - uit elkaar

Website
Rechtwijzer - uit elkaar

Op de website Jonge Helden staat informatie voor kinderen. Uw kind kan hier video's van andere kinderen bekijken of een vraag stellen.

Op de website Villa Pinedo krijgt uw kind hulp en advies. Met hun eigen online Buddy kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en praten over emoties.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon. U kunt ook een afspraak voor uw kind maken bij de huisarts.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Website
www.kindertelefoon.nl
Telefoonnummer
0800 04 32

Villa Pinedo

Website
www.villapinedo.nl
E-mailadres
info@villapinedo.nl

Jonge Helden

Website
www.jongehelden.nl


Op de websites van het Juridisch Loket en Wijzer in geldzaken staat veel informatie over geldzaken bij een scheiding. Juridisch Loket geeft ook gratis advies.

Heeft u samen een kind? Na de scheiding moet u samen met uw ex-partner de kosten voor de zorg en opvoeding blijven betalen. In een ouderschapsplan maakt u hier afspraken over. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u recht op alimentatie maar betaalt uw ex-partner niet? Vraag dan hulp aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

MeerWaarde - (Echt)scheidingsspreekuur

Telefonisch aanmelden voor spreekuur (iedere maandag 16.00 - 17.30 uur)

Informatie en advies door een advocaat en sociaal werker, met extra oog voor de positie van kinderen. Voor cliënten die nog geen contact met een advocaat hebben gezocht en informatie zoeken. Ook voor kinderen en betrokkenen.

Bezoekadres
Dokter van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
Website
www.meerwaarde.nl/relatie-thuissituatie
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Website
www.meerwaarde.nl/sociaal-raadslieden
E-mailadres
informatie@meerwaarde.nl
Telefoonnummer
023 569 88 88

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Bezoekadres
Kampenringweg 49
2803 PE Gouda
Website
www.lbio.nl
E-mailadres
http://www.lbio.nl/contact/contact.asp
Telefoonnummer
0182 555555

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Website
www.rijksoverheid.nl/ouderschapsplan

Juridisch Loket - echtscheiding

Website
www.juridischloket.nl/echtscheiding

Wijzer in geldzaken - uit elkaar gaan

Website
www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan