Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een speciale school? En ligt de school van uw kind verder dan 6 kilometer van huis? Dan is vervoer van en naar school misschien mogelijk.

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Dit leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een beperking. Ook geldt dit voor kinderen die naar een bepaalde basisschool gaan vanwege godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Een bijdrage voor leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Houd hier rekening mee als u een school voor uw kind kiest.

De afstandsregel van 6 kilometer kan in uitzonderlijke gevallen niet van toepassing zijn. Heeft het kind een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking en is eigen vervoer niet mogelijk? Neem dan contact op met de gemeente.

Gemeente Haarlemmermeer - leerlingenvervoer

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/leerlingenvervoer
Telefoonnummer
0900 18 52

U doet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag.

Gemeente Haarlemmermeer - leerlingenvervoer

Website
www.haarlemmermeergemeente.nl/leerlingenvervoer
Telefoonnummer
0900 18 52

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555