Wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet per 1 januari 2022

Wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt dit. De woonplaats van de jongere die hulp krijgt, bepaalt dan welke gemeente verantwoordelijk is. De jeugdhulp die de jongere ontvangt, verandert niet. Ook houdt de jongere dezelfde hulpverlener.

Wat verandert er wel per 1 januari 2022?

Voor een aantal jongeren wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. Bijvoorbeeld omdat de jongere zelf geen woonadres in Haarlemmermeer heeft. De gemeente waar de jongere woont is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het gaat dan om het woonadres volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Het kan zo zijn dat een jongere jeugdhulp krijgt en niet meer thuis bij het eigen gezin slaapt of woont. Dan wordt er gekeken in welke gemeente de jongere daarvoor woonde. 

Waar kan ik terecht met vragen over de wetswijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet?

Je kunt met vragen en voor hulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bel met het CJG via 023 554 1588. Je krijgt gratis informatie en advies. Je kunt jouw vraag anoniem stellen.