Werken met een beperking

Vindt u het moeilijk om met de gemeente een gesprek te voeren over uw situatie? Of heeft u moeite met het invullen van formulieren? En heeft u niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Voor Cliëntondersteuning kunt u terecht bij een aantal organisaties. Ook een ervaringsdeskundige of belangenorganisatie kan u helpen. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.
De cliëntondersteuner helpt u met:
- uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
- in contact komen met de juiste organisaties
- aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning en samen een gesprek voorbereiden
- de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning.

Ook de medewerkers van de PlusPunten kunnen u helpen de juiste ondersteuning te vinden.
Kijk op de site van de gemeente Haarlemmermeer of voor algemene informatie op de site van de Nationale ombudsman - cliëntondersteuning.

BGH (Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer)

Vrijwilligersorganisatie die  het algemeen belang voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte behartigd en advies geeft.

Bezoekadres
Dr van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

Postadres
Postbus 429
2130 AK Hoofddorp

Telefoonnummer
023 569 88 81

Eigen Plan

Onafhankelijk clientondersteuning door gesprekken thuis met de coach, gericht op regie over het eigen leven. Eigen Plan kan ingezet worden wanneer u klem zit. Wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, scheiding, schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, na detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Postadres
Postbus 10054
1001 EB Amsterdam

E-mailadres
contact@eigen-plan.nl

Telefoonnummer
06 52 000 360

Gemeente Haarlemmermeer - cliëntondersteuning

Humanitas Haarlemmermeer

Hulp voor mensen die het even niet alleen redden, in de vorm van huisbezoek, rouwverwerking, thuisadministratie, kinder- vakantieweken, hulp bij opvoeden, begeleide omgangsregeling voor kinderen bij scheiding.

Telefoonnummer
06- 516 62 905

KBO Haarlemmermeer

Katholieke Bond voor Ouderen.

Belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren (55+) uit de hele Haarlemmermeer.

Bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties. 

Telefoonnummer
06 34 03 05 98

MeerWaarde

Welzijnsorganisatie in gemeente Haarlemmermeer. Ondersteunt inwoners om knelpunten te signaleren, te voorkomen en zelf aan te pakken, en grip te krijgen op de situatie.

Telefoonnummer
023 569 88 88

MeerWaarde - PlusPunt Informatiepunt

Voor inwoners met praktische vragen en vragen over financiën/ voorzieningen.

Telefoonnummer
023 569 8888

Migrantenorganisaties Inloopspreekuur (MOI)

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord

Plaatselijke belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren.

Bezoekadres
Beemsterstraat 4
2131 ZB Hoofddorp

Website
www.sv-hn.nl

E-mailadres
secretaris@sv-hn.nl

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid

Plaatselijke belangenbehartiging en activiteitenaanbod voor senioren. Ook voor vervoer (De Krimbus) kunt u bij de seniorenvereniging terecht.

Voor meer informatie over De Krimbus kunt u contact opnemen met de coördinator van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 18.00 uur op telefoonnummer 06 33 80 92 47.

Bezoekadres
Eugénie Prévinaireweg 63
2151 BB Nieuw-Vennep

Website
www.sv-hz.nl

Telefoonnummer
0252 68 19 85

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

Website
www.mee.nl

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning


Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan. U kunt dit eventueel met een cliëntondersteuner doen. Heeft u een klacht over de hulpverlener? Neem dan contact op met de hulpverlenende organisatie.

U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

  • gemeente
  • Rijksoverheid
  • UWV
  • Sociale Verzekeringsbank
  • schuldhulpverlener

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In de brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie.

Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u.

Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nationale Ombudsman.

Ook de medewerkers van de PlusPunten kunnen u helpen de juiste ondersteuning te vinden.

Gemeente Haarlemmermeer - bezwaar en beroep

MeerWaarde - PlusPunt Informatiepunt

Voor inwoners met praktische vragen en vragen over financiën/ voorzieningen.

Telefoonnummer
023 569 8888

MeerWaarde - sociaal raadslieden

Hulp op sociaaljuridisch gebied.

Kijk op de website voor alle locaties, contactgegevens en inloopspreekuren.

Telefoonnummer
023 569 88 88

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

Website
www.mee.nl

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555


Met een beperking is het niet altijd mogelijk om volledig te werken. Soms heeft u extra begeleiding nodig. De gemeente helpt u om werk te vinden dat bij u past.

De gemeente kan bijvoorbeeld zorgen voor:

- Aanpassing van uw werkplek. Zoals een aangepaste bureaustoel of een zit- en stahulp.

- Een training om u voor te bereiden op werk.

- Een jobcoach. Dat is iemand die u helpt op het werk.

- Beschut werk. Dat is werk voor mensen die niet bij een gewoon bedrijf kunnen werken. Er zijn extra aanpassingen en begeleiding aanwezig.

- Vrijwilligerswerk en dagbesteding.

- Ook UWV biedt ondersteuning. Vraag ernaar bij uw contactpersoon van UWV.

AM match - Hoofddorp

Als het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden, kan de gemeente u aanmelden bij AM Match. U gaat dan samen op zoek naar werk dat bij u past.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Wijkermeerstraat 36
2131 HA Hoofddorp

E-mailadres
info@ammatch.nl

Telefoonnummer
023 566 15 66

Gemeente Haarlemmermeer - aanvraagformulier sociale dienstverlening

Vraag hulp of ondersteuning aan.

Gemeente Haarlemmermeer - loket Leren & Werken

Ons Tweede Thuis - Leerwerkbedrijf De Goede Buur

De Goede Buur is een afwisselende leer- en/of werkplek, voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen hier een vak leren, hun talenten ontdekken of weer terug in het werkritme komen. Werken bij De Goede Buur is heel divers. In de winkel verkopen we appeltaart, soep, chocolaatjes en cadeauartikelen die de medewerkers zelf maken. Medewerkers van De Goede Buur werken ook in het verzorgingshuis of doen klusjes voor de buurt.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Arendstraat 5B/C
1171 PZ Badhoevedorp

Telefoonnummer
0297 35 38 72

Ons Tweede Thuis - Werkproject Eigen Stijl, cadeauwinkel & atelier

Eigen Stijl heeft een cadeauwinkel en een atelier. In de winkel verkopen cliënten allerlei producten uit het eigen atelier of van dagcentra van Ons Tweede Thuis. Eigen Stijl is een afwisselende en uitdagende werkplek. Eigen Stijl is bedoeld voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig, of met een beetje toezicht, hun werk kunnen doen. Mensen die creatief zijn, kunnen in het atelier aan de slag. Wie gastvrij is, kan in de winkel werken.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Telefoonnummer
0297 35 38 72

Roads - re-integratie-coach

Begeleiding en coaching om (weer) aan het werk te gaan. Roads biedt verschillende werkplekken om te leren en werken tegelijk.

E-mailadres
info@roads.nl

Werkgeversservicepunt Haarlemmermeer

Het Werkgeversservicepunt Haarlemmermeer helpt jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de omgeving van Amsterdam.