Maak gebruik van het Financieel Café

Het Financieel Café is weer open. Wekelijks kunt u terecht in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep of De Boskern in Hoofddorp. Vrijwilligers van Humanitas Haarlemmermeer staan klaar om u gratis te adviseren of helpen met vragen over uw administratie en financiën. 

Het hulpaanbod van het Financieel Café is breed. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht als ze een brief hebben ontvangen van de gemeente die ze niet begrijpen, maar ook om samen met een vrijwilliger te kijken of ze recht hebben op toeslagen. In deze tijd komt het regelmatig voor dat mensen ineens een veel hoger maandbedrag voor hun energie moeten gaan betalen. Samen met het Financieel Café kan worden gekeken naar betalingsafspraken met de energieleverancier. Er staan computers en printers ter beschikking om meteen actie te ondernemen. De vrijwilliger van Humanitas kan direct samen met je telefonisch contact leggen met het energiebedrijf, maar ook met de gemeente, de woningcorporatie en andere bedrijven en organisaties.

Studenten zijn ook welkom bij het Financieel Café in Linquenda, om samen te kijken naar hun recht op studiefinanciering. Onlangs is gebleken dat studenten niet alle regelingen, toeslagen en teruggaven aanvragen waar ze recht op hebben of in de schulden kunnen komen als zij zich ongemerkt niet aan de voorwaarden van DUO houden.

Het Financieel Café van Humanitas heeft deskundige vrijwilligers en alle vragen worden anoniem behandeld. Als er toch persoonsgegevens nodig zijn zoals het BSN-nummer, of een DigiD, dan wordt daarvan niets opgeslagen of geregistreerd.

Humanitas

Humanitas Haarlemmermeer is onderdeel van de vereniging Humanitas,  een landelijke vrijwilligersorganisatie. De landelijke vereniging Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Jaarlijks geven 25.000 goed geschoolde vrijwilligers zo’n 70.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.