Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind leert alvast spelend hoe het is op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang voor opvang bij u in de buurt.

Voor medische kinderdagopvang voor kinderen met een (ernstige) beperking is een beschikking van de gemeente nodig. Vraag het CJG om meer informatie. Of neem contact op met Altra of Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haarlemmermeer

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Onafhankelijk en gratis advies voor ouders en professionals.

Bezoekadres
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp

Telefoonnummer
023 554 15 88

Loket Vroeghulp Amstelland Meerlanden

Biedt ondersteuning aan ouders met een kind van 0 tot 5 jaar die vragen hebben over de ontwikkeling. Het loket is onderdeel van MEE Amstel en Zaan.

Aanmelden via MEE. Contactpersoon: Greet van Rijn.

Postadres
Dokter van Dorstenstraat 1

E-mailadres
g.van.rijn@meeaz.nl

Telefoonnummer
06 46 20 13 93

MOC 't Kabouterhuis

Medisch Orthopedagogisch Centrum voor hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar met gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Kaj Munkweg 2
2131 RW Hoofddorp

Telefoonnummer
023 555 44 11

's Heeren Loo

's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of een andere beperking. We helpen met het maken van keuzes. Dicht bij huis en samen met mensen die voor hen belangrijk zijn.

's Heeren Loo heeft locaties in heel Nederland. Kijk op de website voor een locatie bij u in de buurt.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Zwarteweg 20
2201 AC Noordwijk

E-mailadres
info@sheerenloo.nl

Telefoonnummer
0800 355 55 55

Altra schoolcoaches

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Altra biedt hulp zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste werkt. Altra werkt vanuit een neutrale levensbeschouwing, waarbij keuzevrijheid centraal staat. Ze hebben de onderwijs- en jeugdhulpexpertise met elkaar verbonden. Daardoor ondersteunen ze vanuit één samenhangend plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam

E-mailadres
info@altra.nl

Telefoonnummer
020 555 83 33

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

JGZ stimuleert en ondersteunt kinderen en ouders/verzorgers bij het opgroeien en signaleert eventuele problemen. Dit doet JGZ door het geven van advies, voorlichting en kortdurende begeleiding aan ouders en kinderen. Dit voeren wij uit tijdens consulten op het consultatiebureau en contactmomenten in de schoolperiode.
Tijdens de contactmomenten wordt de ontwikkeling gevolgd, vaccinaties gegeven, vragen beantwoord en adviezen over gezond opgroeien gegeven.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur

E-mailadres
frontofficejgz@vrk.nl

Telefoonnummer
023 789 17 77

Ons Tweede Thuis - Speciale Buitenschoolse Opvang Van Voorthuijsenschool Hoofddorp

De speciale buitenschoolse opvang is er voor kinderen van het speciaal onderwijs, van 4 tot 18 jaar. Het is een stimulerende, veilige en plezierige omgeving om na schooltijd te spelen en te ontspannen. Bij de speciale buitenschoolse opvang kunnen kinderen spelen op een manier die aansluit bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Er zijn allerlei contacten met sportverenigingen, kinderboerderij en bibliotheek zodat de kinderen volop mee kunnen doen in de maatschappij. De opvang start na schooltijd tot 18:30. Tijdens schoolvakanties is er opvang van 8.30 tot 15.30 uur. Ouders halen zelf hun kind op om naar huis te gaan.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Anne Franklaan 22
2135 HA Hoofddorp

Telefoonnummer
0297 35 38 72

Ons Tweede Thuis - Speciale Buitenschoolse Opvang JP Heijeschool

De speciale buitenschoolse opvang is er voor kinderen van het speciaal onderwijs, van 4 tot 18 jaar. Het is een stimulerende, veilige en plezierige omgeving. Kinderen kunnen na schooltijd spelen en ontspannen. De opvang start na schooltijd tot 18:30 uur. Tijdens schoolvakanties is er opvang van 8.30 tot 15.30 uur. De speciale buitenschoolse opvang is gratis. Ouders halen zelf hun kind op om naar huis te gaan.

Voor deze ondersteuning heeft u een beschikking/verwijzing of indicatie nodig.

Bezoekadres
Prins Hendriklaan 30
2132 DR Hoofddorp

Telefoonnummer
0297 35 38 72

Landelijk Register Kinderopvang


Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuterspeelzalen vallen ook onder kinderopvang. U kunt dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

De gemeente betaalt soms ook mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Telefoonnummer
0800 05 43